website templates
hundesport

Velkommen til mine kurs

Jeg holder kurs i rallylydighet, "Heelwork to music"  og "Freestyle". I kursene bruker jeg hovedsakelig positiv forsterkning, altså belønningsbasert trening. Jeg er ikke tilhenger av hard grensesetting. Treningen er inspirert av klikkermetoden.

Jeg arrangerer både egne kurs og blir leid inn til kurs av hundeklubber og hundeskoler. Hva som til en hver tid vil bli satt i gang av egne kus, er i stor grad styrt av etterspørsel, så spør gjerne etter kurs!

På kursene jobber flere hunder ute av gangen, med mindre noe annet er bestilt av en annen arrangør. Kursenes innhold avhenger av deltakernes ønsker.

Målsettingen i "Side ved side" er å styrke båndet mellom eier og hund ved å å gjøre felles aktiviteter som oppleves som morsomme og lærerike. Ta gjerne kontakt, dersom det er noe du lurer på: sidevedside@gmail.com

 

Merete Kristensen

Aktuelt

Kurs og treninger legges fortløpende ut her!

Kurs i rallylydighet

Jeg kan leies inn for rallykurs fra og med september 2021!

Si fra her...

Mine kurs

rallylydighet

Alle skiltene i klasse 1 inngår også på de høyere nivåene. En god innlæring her vil derfor også gi uttelling i alle klasser. Alle øvelser er med bånd. Øvelsene demonstrerer hundens forståelse av basale kommandoer som sitt, dekk og gå pent i bånd.

Rallylydighet
klasse 1

rallylydighet

Innen hver av de fire klassene, deler jeg gjerne kursene opp i to: Dels i kurs hvor vi øver på hvert enkelt skilt og dels i kurs hvor vi øver på ulike kombinasjoner av skilt.rallylydighet

På dette kurset går vi gjennom skiltene til rallylydighet klasse 2. Kurset dreier seg om skiltinnlæring, og du kan derfor godt gå dette kurset selv om den ikke kan være løs enda. Ekvipasjene må kunne skiltene til klasse 1. 

Rallylydighet
klasse 2

rallylydighet

Innen hver av de fire klassene, deler jeg gjerne kursene opp i to: Dels i kurs hvor vi øver på hvert enkelt skilt og dels i kurs hvor vi øver på ulike kombinasjoner av skilt.

 

rallylydighet

På dette kurset jobber vi med innlæring av skiltene til klasse 3. Ekvipasjene må kunne skiltene til klasse 1 og 2. 

Rallylydighet
klasse 3

rallylydighet

Innen hver av de fire klassene, deler jeg gjerne kursene opp i to: Dels i kurs hvor vi øver på hvert enkelt skilt og dels i kurs hvor vi øver på ulike kombinasjoner av skilt.

 

rallylydighet

Dette er elite klassen og her kommer ogå krav, i noen av øvelsene, om føring av hund på høyre side. Ekvipasjene må kunne skiltene til klasse 1, 2 og 3. 

Kurs elite

rallylydighet

Innen hver av de fire klassene, deler jeg gjerne kursene opp i to: Dels i kurs hvor vi øver på hvert enkelt skilt og dels i kurs hvor vi øver på ulike kombinasjoner av skilt.


rallylydighet

Dette er kurs som det av en eller annen grunn kan bli behov for. Et eksempel på dette er den gang da kravet om høyreføring (dvs. at hunden skal jobbe på høyre side) ble innført i eliteklassen.  

Fra tid til annen vil det også bli arrangert treninger i rallylydighet.

Trening

rallylydighet

Formålet med treningsgruppene er å danne et treningsfellesskap. Her kan vi møtes for å trene hund og hjelpe hverandre. Du velger selv hva du vil trene på; du er velkommen om du skal trene mot hundesporter, om du vil trene hverdagsøvelser, om du bare vil ha et fast holdepunkt en gang i uka eller om du for eksempel skal trene på lekser fra et hundekurs du går. 

rallylydighet

På dette kurset er det full fokus på hva og hvordan eier skal tenke når de går konkurranser. Vi konsentrerer oss om å jobbe på ulike baner, gå gode briefinger, holde rett fokus og kommunisere godt med hunden, så det blir en god opplevelse for både hund og eier. 
Deltagerne må minimum kunne skiltene til klasse 1 og være vant til å gå kombinasjoner.

Konkurransetrening

rallylydighet

I dette kurset vil du få god konkurransetrening. Kurset er også nyttig for de som sliter med konkurransenerver.

heelwork

I "Heelwork to Music" (HTM) skal hunden gå ved fot i minst 75 % av programmet, mens resten (25 %) kan bestå av triks/øvelser som binder de ulike fotposisjonene sammen. Hunden må befinne seg innen to meter fra føreren gjennom hele programmet.


Heelwork

heelwork

 Det er ti godkjente fotposisjoner i "Heelwork to music". Vi øver på de ti fotposisjonene i heelwork (høyre- og venstrevending).

På kurset for viderekommende setter vi sammen "triks" og fotposisjonene til et program. Deltagerne må ha gjennomgått kursene med fotposisjonene og triksene (eller ha tilsvarene ferdigheter).
freestyle

I Freestyle er det meste lov. Man setter sammen et fritt valg av øvelser som må settes sammen på en slik måte at de flyter sammen til en helhet og passer til musikken.

I disse kursene øver vi på ulike bevegelsesmønstre/triks som f.eks gå bakover, snurre, åttetall mm. 

Freestyle

freestyle

I freestyle øver vi bl.a på:
- Gå bakover
- Åttetall
- Mellom  
- Rulle
- Rundt
- Snurre
- Sende hunden avsted  
- Hopp På det videregående kurset setter vi sammen ulike elementer til et program.

hundetriks

Kurset inngår både i "Heelwork" og i "Freestyle", men kurset passer også for de som ikke vil konkurrere, men bare vil gjøre morsomme aktiviteter sammen med sin hund.

Her øver vi inn ulike "triks" som du kan legge inn i ditt eget program.

Triks

triksekurs

På dette kurset øver vi på:
1. Slalåm mellom ben.
2. Hunden beveger seg baklengs i en rett linje bort fra fører.
3. Hunden går fremover i sirkler rundt fører.
4. Hunden snurrer rundt seg selv.
5. Hunden hopper over/gjennom førers ben eller arm .
6. Hunden gir "high-five".
7. Targetarbeid: Hunden løper til en targetgjenstand som ligger på bakken, og blir stående.
8. Haketarget: Hunden legger hodet flatt ned på bakken eller på fører.

Påmelding til kurs

Om meg

Merete Kristensen

Jeg heter Merete Kristensen og har vært hundeinstruktør siden 1998. Jeg elsker å holde kurs, og har holdt kurs i hverdagslydighet, lydighet, rallylydighet, freestyle, heelwork to music og agility. Alle kursene er basert på positiv hundetrening, mye inspirert av klikkertrening. Jeg bruker mye tid på å holde meg oppdatert innen temaer som dyrevelferd, læringsteori, effektiv trening, rasekunnskap, hundesport, ernæring og avl.

Av utdannelse innen hund har jeg instruktørutdannelse fra Lundqvist hundeskole, klikkertrenerutdannelse hos Canis, Innføring i Hundefag ved Høyskolen i Nord-Trøndelag, bestått første kurs (etologi, læren om dyrs atferd) i Atferdsterapeututdannelsen til Universitetet i Ås, bestått muntlig og skriftlig eksamen Trinn 1 hos NKK og er uteksaminert dommer i rallylydighet. Tidligere har jeg sittet i dressurkomiteen i Stovner hundeklubb og som nestleder og leder i Norsk rallylydighetsklubb. Jeg er også utdannet allmennlærer med fordypning i blant annet spesialpedagogikk.

Jeg liker å gå kurs med egne hunder, og har gått kurs med flere ulike temaer; rallylydighet, retrieverjakt, lydighet, agility, freestyle, hverdagslydighet, blodspor, klikkerkurs, massasje, passeringstrening og andre kurs for «problemhunder», samt diverse foredrag og seminarer. 

Holde kurs hos dere?

Mobirise

Instruktør på kurs

Jeg holder en god del kurs hos andre aktører, både hundeskoler, hundeklubber og privatpersoner. Når jeg leies inn andre steder pleier jeg å holde på kursstrukturen jeg har på egne kurs, med mindre arrangøren ønsker noe annet.

• Fire til åtte ekvipasjer
• Flere hunder jobber samtidig spredt utover plassen. Dette gjør at det blir langt mer treningstid per deltaker kontra om kun én og én hund er i aksjon av gangen.
• Praktisk treningstid og teoriøkter kommer om hverandre. Mengden av teori, kommer litt an på type kurs og hva arrangør og/eller deltakerne ønsker seg av kurset.

Si fra til meg hvis dere ønsker en annen struktur enn dette, så får vi til det! Det kan godt være observatører, men jeg ønsker at antallet observatører ikke overstiger antallet med hund. 

Mobirise

Instruktør på treninger

Jeg har flere ganger blitt leid inn av hundeklubber for å komme på partitreningene og hjelpe til. Hvordan dette legges opp er opp til klubben/hundeskolen, men strukturen er her mye løsere enn på et kurs. Jeg kommer gjerne på treninger med tips og råd, har et lite opplegg, et tema eller instruksjon for deltakerne på rundgang. Spør meg om mulige opplegg!

Mobirise

Foredrag

Jeg kan også leies inn for foredrag av kortere eller lengre varighet. Dette kan være alt fra en times innlegg på en instruktørsamling til kortere eller lengre foredrag oppdelt over flere dager.

• Rallylydighet: Introduksjon til sporten
• Rallylydighet: Tips og triks til øvelsesinnlæring
• Rallylydighet: Konkurransetrening
• Rallylydighet: Høyreføring
• Kreativ lydighet: Introduksjon til sportene
• Klikkertrening: Introduksjon
• Klikkertrening uten klikker?
• Belønningsbasert trening – hva er det og hvordan virker det?
• Omplasseringshunder – ny hund i nytt hjem – hva nå?
• Trening av redde hunder – for hverdagshunden og deres eiere

Spør hvis dere ønsker at jeg kommer og snakker om noe annet!  

Mobirise

Privattimer

Jeg holder privattimer i rallylydighet, innimellom også innenfor andre felt, som kreativ lydighet, redde hunder osv. Privattimen er én klokketime og inneholder trening og råd denne timen, samt mailkontakt i ettertid ved behov. Ønsker du en ordentlig atferdsutredning av din hund ønsker jeg at du tar kontakt så jeg kan henvise deg videre!

Veilende priser i forbindelse med oppdrag

Prisene nedenfor dekker planlegging av kursopplegg, undervisning, eventuelt materiell og utstyr, kjøring og bompenger hvis ikke annet står eller avtales. De konkrete prisene for hvert enkelt oppdrag gis på mail ved forespørsel. Kontakt meg hvis du lurer på noe rundt dette: sidevedside@gmail.com 

Kursoppdrag
Helgekurs:
Lørdag og søndag 10.00-16.00: 10 000,-
Lørdag og søndag 11.00-15.00: 7500,-
Én helgedag 10.00-16.00: 5000,-

Kurs på hverdager:
To ganger tre timer: 5500,-
Fire ganger to timer: 8000,-

Instruktør på treninger
To timers trening, kort avstand uten bompenger: 1000,-/gangen
To timers trening, lenger avstand med bompenger: 1300,-/gangen
Hvor mange ganger og hvor lenge mellom hver gang avtales spesielt.

Foredrag
En time: 1400,-
To timer: 2000,-
Tre timer: 3000,-
Fire timer: 4000,-
Seks timer: 5000,- 

Privattimer
En klokketime på min kursplass: 600,-
Enklokketime et annet sted: 800,- pluss statens satser for kjøregodtgjøring. Bompenger er inkludert. 

Jeg kan kontaktes her

Kontakt megE-post: 
sidevedside@gmail.com

KursstedDe fleste av mine kurs vil bli holdt på Kløfta, Viken.

card image

Card Title

This is basic card with image on top, title, description and button.

This is a Header

Card Title

This is a card component with header and footer.

Info Button